1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. - inženýrské stavby, dopravní stavby, silniční motorová doprava nákladní, zemní práce

Profil společnosti

Akciová společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. byla založena 10. 06. 1998 jako nástupnická organizace firmy Miroslav Brúha, výstavba plynovodů, která byla založena v roce 1990. Vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2600.

Předmětem činnosti společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku:

  • montáž, opravy, revize a zkoušky NTL, STL, VTL a VVTL vyhrazených plynových zařízení
  • koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
  • zemní práce
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • silniční motorová doprava nákladní
  • práce s mechanizačními prostředky

Integrovaná politika společnosti (PDF - 350 kB)

Česky English Deutsch