1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. - inženýrské stavby, dopravní stavby, silniční motorová doprava nákladní, zemní práce

Činnosti společnosti

Společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. je specializována k provádění vysoce odborné činnosti v oblasti výstavby a montáže NTL, STL, VTL plynovodů, regulačních stanic, vodovodů, kanalizací a výstavbu inženýrských sítí.

Disponuje moderním parkem stavebních strojů a zkušeným týmem odborníků. Provádění prací zabezpečují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí (10 a více let). V současné době je ve společnosti zaměstnáno 65 pracovníků.

Inženýrské stavby

  • výstavba plynovodů NTL, STL, VTL a VVTL a připojek do rodinných domů
  • rekonstrukce plynovodů
  • propojování plynovodů
  • výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací včetně přípojek
  • výstavba a rekonstrukce ČOV

Dopravní stavby

  • výstavba komunikací, výsprava výtluků
  • výstavba dlažeb, chodníků a obrubníků
  • rekonstrukce cest včetně odvodnění
  • výstavba a opravy lesních cest
  • výstavba protihlukových stěn

Silniční motorová doprava nákladní

Česky English Deutsch